Video afspelen

Artikel in Algemeen Dagblad dd 29-11-2022
Interview van Hennes de Ridder over zijn concept voor totale renovatie van de Kuip dat extra inkomsten oplevert (zichzelf terug verdient) en waarbij extra horeca en sanitair wordt toegevoegd voor iedere ring met behoud van de monumentale onderdelen van het stadion en behoud van de zichtlijnen.

Reactie op artikel Hennes de Ridder dd 29-11-2022
Follow up op het stuk van Hennes de Ridder waarin een woordvoerder van Feyenoord reageert. Daarnaast ook een reactie van consortium Red de Kuip en van Ton Heijmans – hoofdonderzoeker van adviesbureau Drees & Sommer die het plan van De Ridder ‘interessant’ noemt. Drees & Sommer heeft dit jaar een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar 2 andere (duurdere) renovatieplannen en het nieuwbouwplan.

Antwoord De Ridder dd 2-12-2022
In bulletin 1 antwoordt Hennes de Ridder op de reacties uit het AD artikel “Plan om grasveld De Kuip te verlagen stuit op scepsis”.

"De Kuip moet blijven, want het kan!"