Antwoord van Hennes de Ridder op de reacties uit het AD artikel dd 29-11-2022 “Plan om grasveld de Kuip te verlagen stuit op scepsis”.

dd 2-12-2022

Aanleiding en motivatie

Gesteld kan worden dat het huidige stadion sinds de laatste grondige renovatie (130 miljoen gulden), niet heeft meebewogen met de snelle ontwikkelingen in het (inter) nationale voetbal met inbegrip van het publiek. Dat is jammer maar zeker niet ernstig. De stilstand met het daarbij horende verval is goed aan te pakken omdat de kern van het stadion met zijn schitterende vorm en stoere staalconstructie nog honderden jaren mee kan. Net zoals de Eiffeltoren, mits er fatsoenlijk onderhoud wordt gepleegd en het met zijn tijd meebeweegt.

Wij bieden een stapsgewijs ontwikkelingsproces aan met inkoop van producten

Ons renovatieplan is geen vastomlijnd plan maar meer een voorstel voor een evolutionair ontwikkelingsproces, dat het huidige stadion – met alles erop en er aan – in een aantal stappen in korte tijd naar een top- stadion kan brengen.

Bij zo’n proces zullen veel mensen en groepen van mensen op een of andere manier moeten worden betrokken. Maar er zijn drie hoofdrolspelers met hun respectievelijke stakeholders, die het proces met elkaar zullen moeten voeren:

  1. Feyenoord c.s. (club, BVO, Stadion, legioen), die bepaalt wat wenselijk is en noodzakelijk (prioriteit en budget) is.
  2. Gemeente Rotterdam, die bepaalt wat minimaal moet (regelgeving) en maximaal mag (vergunningen).
  3. Omtovering Kuip team (OK team) c.s., dat verkent wat er mogelijk (haalbaar) is en wat er technisch wordt gedurfd en dat namens Feyenoord kan inkopen bij proessionele producenten.

Ons beeld door de jaren heen

Alvorens te beginnen moet er een globaal beeld zijn van een oplossingsrichting. Dat beeld hadden wij al in 2012. Het veld met de veldtribunes werd met 4 meter verlaagd, waarmee de aldus gecreëerde ruimte op de begane grond onder de eerste ring (1 hectare) aan de binnenkant werd vol gezet met Business Units en aan de buitenkant met horeca en sanitaire voorzieningen. De kosten werden toen geraamd op 30 miljoen euro.

Inmiddels zijn we 11 jaar verder. Het beeld is bijgesteld maar niet fundamenteel anders.

Zo is bij in de loop der jaren wel duidelijk geworden dat er nog steeds een grotere capaciteit van het stadion wordt verlangd dan de huidige capaciteit van 51.000 plaatsen, alsmede meer parakeergelegenheid dicht bij het stadion.

Verder ontstond – door de jaren heen – bij ons het beeld van een Kuip met vier ringen, die elk hun eigen horeca en sanitaire voorzieningen hebben:

  1. Souterrain ring met voorzieningen onder de veldtribunes op het verlaagde veld; 
  2. Parterre ring met Business Units, Business Seats, Restaurants en Loges; 
  3. Eerste (huidige) Ring met voorzieningen op de begane grond aan de buitenkant van het stadion; 
  4. Tweede (huidige) Ring met voorzieningen op de zogenaamde Saturnusring die zich tussen de eerste en tweede ring bevindt en ook toegankelijk is voor de bezoekers van de eerste ring;

Duidelijk is dat deze toevoegingen en wijzigingen alleen mogelijk zijn als het veld wordt verlaagd. Die verlaging is dus nog steeds een harde voorwaarde.

Over de verlaging van het veld

Die grootte van verlaging van het veld is een interessante variabele. Zo is er de wens om de verdieping zo groot mogelijk te maken, omdat daarmee de capaciteit van de verdiepte veldtribunes verhoogd kan worden. Ze kunnen dan niet alleen meer rijen stoelen bevatten maar ook steiler worden, waardoor er veel betere zichtlijnen ontstaan.

Een grote verdieping is ook prettig voor de benodigde ruimte onder de veldtribunes voor de horeca en sanitaire voorzingen.

Aan de andere kant kan een te grote verdieping problemen met de zichtlijnen geven voor de toeschouwers die in de ”hoeken” van het stadion in het onderste gedeelte van de eerste ring zitten.

Met hantering van de internationale normen voor alle plaatsen zou de verdieping dan niet meer dan 3.5 meter mogen zijn.

Over de kosten

Voor wat betreft de kosten, die door velen als te laag worden beschouwd, geldt dat wij de monumentale kern van de huidige Kuip – behoudens het reguliere en achterstallige onderhoud – door ons spectrum aan ingrepen niet zal worden aangeraakt laat staan veranderd. Die kern bestaat uit

  • De bestaande twee ringen met de spanten en trappenhuizen alsmede de oorspronkelijke voorzieningen met de prachtige zalen.
  • De later geplaatste lichtmasten
  • Het monumentale dak.

De bouwput voor de verlaging van het veld en voor de eventuele parkeergarages kan volledig los van het stadion worden gemaakt en is regulier werk. Er is geen last van onbekende ondergrondse structuur zoals kabels en leidingen.

De bebouwing ten behoeve van de plint wordt gerealiseerd met geprefabriceerde modules. Omdat het variabele modules betreft langs de variabele kromtestralen van de Kuip zal bij de productie gebruikt worden gemaakt van variabele prototypen.

De Saturnus ring is een eenvoudige op zichzelf staande staalconstructie die eveneens voorzien wordt van prefab modules en prefab roltrappen.

Ten slotte zijn er geen adviseurs en ingenieursbureaus nodig die gemiddeld 6 keer hetzelfde ontwerp maken: (1) Schetsontwerp, (2) Conceptueel Ontwerp, (3) Voorlopig Ontwerp, (4) Definitief Ontwerp, (5) Detail Ontwerp, (6) Uitvoeringsontwerp.

Opgemerkt wordt dat de 30 miljoen Euro die aan de eerder nieuwbouwplannen zijn uitgegeven niet verder is gekomen dan het Schetsontwerp.