Waarom doen we dit?

Het is niet onze bedoeling om de rust te verstoren.
Feyenoord draait lekker en het stadion zit vol. Wat willen ze nog meer in Rotterdam Zuid?
Wat ons betreft blijven ze nog 100 jaar in de kuip voetballen.
De Kuip is krankzinnig mooi, dat moet je gewoon houden.
Het monument staat als een huis!

En dat kan, maar alleen als er wat zorgvuldiger met het stadion wordt omgegaan.
De Kuip zal zich ook doorlopend aan moeten passen aan de veranderende wereld om zich heen.
Het in de laatste jaren langzaam afstervende stadion zal blijvend een levend stadion moeten worden
Daarmee wordt de Kuip niet alleen een aanpasbaar stadion, maar ook een flexibel en duurzaam stadion
Dat kan omdat het in wezen een eenvoudige constructie is waarmee je alles kan doen.
Met andere woorden: Hier en daar wat opknappen vinden wij eigenlijk niet ambitieus genoeg.

Bij die doorlopende aanpassing gaat het om een reeks van relatief kleine ingrepen zoals verbeteringen, uitbreidingen, etc.
De ingrepen zullen zich in korte tijd moeten terugverdienen en niemand mag er ooit spijt van krijgen.
De ingrepen moeten goedkoop zijn en veel opleveren.
Dit noemen wij evolutionair (ver)bouwen met kleine stapjes. Er wordt geleerd en gerepeteerd.
Dat is het tegenovergestelde van revolutionair bouwen zoals dat bij HNS het geval zou zijn geweest.

Wij hebben veel ervaring met bovenbeschreven evolutionaire manier van ontwerpen en bouwen (ontwikkelen).
Die ervaring willen wij inzetten om Feyenoord te helpen om de verwaarloosde, monumentale Kuip aan te pakken.
Wij laten daarbij Feyenoord c.s. met zijn unieke Feyenoord DNA de evolutie aansturen.
Wij geven aan wat mogelijk is en Feyenoord geeft aan wat wenselijk is.
In relatief korte tijd kan de Kuip op deze manier veranderen in een ultra modern voetbalstadion.

Bij de verandering worden de twee ringen, de oorspronkelijke zalen, het dak en de lichtmasten niet aangeraakt
Ook het Maasgebouw blijft geheel buiten schot.
Dat betekent dat de oude Kuip in zijn geheel behouden blijft.
Dat is belangrijk omdat de Kuip als vooroorlogs monument een grote cultuurhistorische waarde heeft.
Dat is precies de reden waarom we dit doen.