Wat we willen doen

Totale renovatie van De Kuip + uitbreiding voor ca. €100 miljoen.

Uitbreiding:

  • Toevoegen business en restaurant ring onder 1e ring door verlagen veld – extra inkomsten €15 à €20 miljoen per jaar

  • Toevoegen wandelpromenade aan de buitenzijde van de 2e ring voor horeca en sanitair op kortere afstand

  • Toevoegen horeca en sanitair onder de 1e ring en onder veldtribunes

  • Toevoegen 2 lagen parkeergarage onder het veld voor ca. 480 auto’s

  • Toevoegen extra luifel voor meer droge zitplaatsen

We willen alle direct betrokkenen meenemen in de voorgestelde stapsgewijze aanpassing van het stadion.
Die aanpassing bestaat uit enerzijds op publiekscomfort gerichte faciliteiten en anderzijds op business gerichte faciliteiten.
Deze faciliteiten komen niet in-, op-, of aan het bestaande stadion maar komen daar volledig los van te staan.

De Kuip met de twee ringen, de twee oorspronkelijke zalen, de lichtmasten, het dak en ook het Maasgebouw zijn in onze ogen onaantastbaar. Door duurzaam hergebruik en renoveren voor nog geen 1/5e van de nieuwbouwkosten kunnen deze onderdelen behouden blijven. TNO onderzoek laat zien dat de staalconstructie in topconditie is, deze kan nog heel lang mee. 

Omdat er niet aan het stadion wordt getornd kan nagenoeg alles worden geprefabriceerd en worden geïnstalleerd. De aldus toegevoegde faciliteiten zijn daardoor zeer goedkoop. De extra omzet van de toegevoegde faciliteiten leiden daardoor minimaal tot een verdubbeling van de huidige opbrengst.

Om dat evolutionaire proces in gang te kunnen zetten is er wel één belangrijke beginvoorwaarde.

Het veld dient samen met de veldtribunes minimaal 3.5 meter verlaagd te worden.
Vanwege het behoud van onbelemmerde zichtlijnen mag het veld niet meer dan 4 meter verlaagd worden.
De verlaging van het veld is verreweg het kostbaarste onderdeel van het totale transformatieproces.

Door de verlaging van het veld kan de huidige intern-facilitaire functie van de begane grond worden gewijzigd.
De nieuw gecreëerde begane grond onder de eerste ring heeft immers een schitterend – koninklijk – uitzicht op het veld.
De begane grond krijgt daardoor een publieksgerichte primaire functie: de Plint van een gebouw!
De Plint legt de relatie tussen enerzijds het stadion met alles wat daarin gebeurt en anderzijds de omgeving.

Door de veld verlaging moeten de toegangstrapjes van de begane grond naar de eerste ring worden verwijderd.
Tijdens de verlaging wordt de eerste ring tijdens de verlagingswerkzaamheden alvast voorzien van toegangsopeningen in de tribunes.

Eventueel kan samen met de verlaging onder het verlaagde veld een – één of twee laags – parkeergarage worden gebouwd.
Na de verlaging van het veld – al dan niet met parkeergarages eronder – kan de kunstmatige versnelde evolutie van de Kuip beginnen
Het evolutionaire transformatieproces concentreert zich vervolgens op de volgende werkzaamheden:
–  Een stapsgewijze, maar complete herinrichting van de huidige begane grond onder de eerste ring waarbij gedacht wordt aan business units, business seats en twee restaurants aan de veldkant en horeca en sanitaire voorzieningen aan de buitenkant ten behoeve van de eerste ring.
– Een stapsgewijze opwaardering van de veldtribunes op het verlaagde veld met daaronder hun eigen horeca en sanitaire voorzieningen.
–  Een stapsgewijze toevoeging van een op zich zelf staande Saturnusring met horeca en sanitaire voorzieningen aan de buitenkant van het stadion ten behoeve van de tweede ring en het bovenste deel van de eerste ring. Deze ring kan worden voorzien van roltrappen.
–  Een stapsgewijze toevoeging van een luifel aan het dak voor meer droge plaatsen.